Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với những dự báo về Kinh tế – Xã hội ấn tượng được báo giới chính thống như VTV1, Báo đầu tư, Cafef… luôn quan tâm đưa tin. Nhiều năm liên tiếp là Thành viên Hội đồng chuyên môn chấm giải các Bất động sản tiêu biểu của Việt Nam